Parttime Content Specialist

Begrijpelijk dat Content Creatie inspanningen  voor veel ondernemers lastig in te plannen zijn. Ze zijn te druk met hun core business. Een expert op de loonlijst is vaak niet haalbaar of wenselijk.

Daarom is er Content Creatie ondersteuning.

Een aantal uur per week of maand schuif ik intern aan. In nauw overleg met het MT stel ik de doelen vast, zet de strategie uit en verricht alle wenselijke praktische werkzaamheden.  We sturen op haalbare korte termijn doelen en resultaat. En we mikken op duurzame groei en succes.