Ondernemersdiner 2024

Ondernemersdiner Pijlsweerd-Oudenoord groot succes.

Veel ideeën opgehaald om ondernemersklimaat in deze wijk boost te geven.

In het fraaie Atrium van de HKU aan de Oudenoord kwamen zo’n 40 lokale ondernemers uit allerlei branches samen. Er waren bijvoorbeeld ondernemers uit de horeca, duurzaamheid, natuur, cultuur, zakelijke dienstverlening, communicatie, et cetera

Het kernteam, bestaande uit Mir Wermuth (HKU) en Dolf L’Ortye (Summiteers), heette iedereen welkom en lichtte de bedoeling van de avond toe. In groepen gingen de deelnemers aan tafel en ondertussen nadenken welke ideeën het ondernemersklimaat in Pijlsweerd-Oudenoord kunnen ondersteunen.

Regie bij ondernemers
Immers, het OfU zorgt ervoor dat de belasting die ondernemers betalen terugvloeit de wijk in, onder regie van de ondernemers zelf.

Voorafgaand aan de brainstorm lichtte Kyra Kasel de werkwijze van het OfU nog eens toe en zette de aanwezigen op het goede spoor met voorbeelden uit andere trekkingsgebieden in Utrecht.


Rijke oogst

Het was tijd om te eten en aan de slag te gaan. Het lekkere diner werd verzorgd door de Kookkazerne. Ondertussen ging iedereen in groepjes aan de slag. Het was gezellig en inspirerend. Na het diner presenteerde elk groep zijn ideeën. Dat waren er best veel, waarbij opviel dat er meerdere raakvlakken en gelijke denkrichtingen waren.

Ze laten zich samenvatten onder begrippen als cohesie, evenementen, zichtbaarheid, sfeer, groen en duurzaamheid.


Hoe nu verder?
De verzamelde ideeën worden binnenkort door het kernteam samen met hun kwartiermakers Nadine van den Berg en Sterre Hijlkema beoordeeld op hun kracht en haalbaarheid. Bij de uitvoering zullen de ondernemers ook weer betrokken worden. In het najaar is er weer een bijeenkomst en dan hoopt het kernteam dat er al resultaten te delen zijn.

Samen sterk

Al met al was het buitengewoon waardevol om ondernemers uit Pijlsweerd-Oudenoord bij elkaar te hebben. Zo leer je elkaar kennen en kun je samen optrekken bij het verbeteren van het ondernemersklimaat in de wijk.


Doe mee!

Overigens zijn er nog veel meer ondernemers in Pijlsweerd-Oudenoord dus als je ondernemer bent: er is een ondernemersclub die alle belangen raakt. Meer info op www.springplankvande stad.nl

En ook het kernteam zoekt nog versterking, dus ook daar kun je je voor aanmelden.

Via deze pagina en de social media houden we je op de hoogte.